• 9242012125829PM.jpg
  • 112201240858PM.jpg

Tóc xoắn lệch cực yêu!

 

Tóc xoắn lệch cực yêu!

Chỉ trong 2 phút bạn đã có một kiểu tóc rất xinh xắn.

Kiểu tóc rất thích hợp với những buổi dạo phố du xuân.

Tóc xoắn lệch cực yêu! - 1

Chia tóc thành 3 phần, lấy 1 phần tóc bên trái và chia đôi ra.

 

Tóc xoắn lệch cực yêu! - 2

Xoắn 2 phần tóc với nhau. Tiếp tục lấy thêm một phần tóc xoắn cùng phần tóc vừa thực hiện.

 

Tóc xoắn lệch cực yêu! - 3

Sau mỗi vòng xoắn, lại tiếp tục lấy thêm tóc. Lần lượt cho tới khi tạo thành một vòng tóc quanh gáy.

 

Tóc xoắn lệch cực yêu! - 4

Cuối cùng cột thun, lấy một sợi tóc buộc xung quanh để giấu sợi dây thun. Giờ bạn đã có kiểu tóc rất xinh đẹp rồi đấy!