Đăng ký
Hiếu Trang

Trên thị trường làm đẹp hiện nay, không khó để nhận thấy Hiếu Trang Salon đã định vị được mình là một trong số ít thương hiệu tại Việt Nam đi đầu trong việc thiết kế, tạo mẫu và chăm sóc tóc.

Được thành lập từ năm 2002, Hiếu Trang Salon đã được dẫn dắt bởi nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Đức Hiếu, luôn hoạt động với phương châm mang đến cho mọi người vẻ đẹp hoàn thiện từ mái tóc.

Trên thị trường làm đẹp hiện nay, không khó để nhận thấy Hiếu Trang Salon đã định vị được mình là một trong số ít thương hiệu tại Việt Nam đi đầu trong việc thiết kế, tạo mẫu và chăm sóc tóc.

Được thành lập từ năm 2002, Hiếu Trang Salon đã được dẫn dắt bởi nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Đức Hiếu, luôn hoạt động với phương châm mang đến cho mọi người vẻ đẹp hoàn thiện từ mái tóc.